www.flickr.com

Wednesday, September 9, 2009

Wawancara bersama Mohammad Subhi-Ibrahim

Ali Shariati adalah nama penting dalam membahas hubungan antara Marxisme dengan Islam. Sebagai ikon revolusi Islam Iran, Shariati tak dinafikan telah meletakkan sebentuk pemikiran revolusioner, yang kemudiannya memangkin revolusi tersebut. Tapi, apakah bentuk pendekatan Shariati dalam membincangkan mengenai Marxisme dan Islam? Kalau menurut Mohammad Subhi-Ibrahim, akademia dari Universitas Paramadina, Indonesia ini, jawapannya adalah dialektika sosiologi. AQIL FITHRI, yang kini di Jakarta, di bawah zamalah Cendekiawan Awam Asia (API) 2009/2010 tajaan Nippon Foundation berkesempatan menemuramahnya.

Anda telah melakukan penyelidikan mengenai dialektika sosiologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang berjudul Dialektika Sosiologi: Suatu Kajian atas Filsafat Sosial Ali Shariati. Apa istimewanya Ali Shariati sampai diangkat sebagai sebuah kajian dialektika sosiologi dalam tesis anda?

Mengapa pemikiran Ali Shariati ini menarik? Ada beberapa alasan. Bagi saya, yang pertama, kerana pemikiran Shariati itu akhirnya menjadi basis kepada gerakan revolusi Islam Iran. Ini lantaran, pemikiran sosialnya adalah falsafah yang mengerakkan. Di sinilah keistimewaannya, kerana terdapat satu bentuk pemikiran itu mendorong perubahan. Maknanya, kalau dalam bahasa falsafah Shariati, pemikirannya bukan sahaja menjelaskan dunia, tapi untuk mengubah dunia. Itulah pemikiran Shariati. Setelah saya teliti juga, dan setelah membaca sendiri karya-karyanya, serta sumber-sumber sekunder, ternyata Shariati sendiri mengakui bahawa tujuan asal dari fikirannya adalah kerana praktis (amali/ tindakan/aksi)-- iaitu bagaimana untuk mengerakkan massa supaya memiliki kesedaran revolusioner, yang seterusnya mengubah tatanan masyarakat. Itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah, Shariati ini adalah pemikir yang mengabungkan pelbagai bentuk pemikiran dari pelbagai tradisi. Mithalnya, dari tradisi Islam, Shariati mengambil dari sufistik, yang kemudian Shariati pertautan dengan tradisi Barat, iaitu ekstensialisme Sartre. Ini jelas terlihat dalam pandangannya mengenai individu. Ini JUGA usaha Shariati, bagi memperkasakan eksistensi individu. Tapi, kemudian Shariati turut terpukau sekali dengan sosialisme. Maka, tak hairan Shariati juga mengambil pemikiran dari warisan Marxisme. Malah, kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya pemikiran Shariati ini lebih punya kemiripan dengan Antonio Gramsci, filsuf besar dari Itali. Jadi, projek besar Shariati adalah bagaimana untuk mempertemukan antara eksistensialisme dengan sosialisme. Di satu sisi, tatanan harus baik, tapi tatanan itu harus benar-benar menghargai dan memuliakan individu. Jadi, tampaknya, Shariati cuba untuk melakukan pengharmonian. Oleh kerana itu, maka muncullah idea-ideanya, seperti tatanan Habilian. Dalam tatanan Habilian ini, struktur itu sangat kuat sekali, tapi individu juga diberikan tempat yang sangat utuh. Ini kerana, tujuan akhir dari masyarakat adalah untuk memenuhi persoalan, bagaimana untuk memberdayakan individu, dan bagaimana untuk individu mampu mengaktualisasikan dirinya dalam politik-sosial. Maka, dari sini, terwujudlah harapan untuk ke arah pembentukan manusia sebagai insan-kamil. Dalam bahasanya, Shariati menggunakan istilah, teomorfisme. Itu yang menarik bagi saya. Siapa sangka, Shariati begitu jaya sekali meramu pemikiran dari pelbagai tradisi, dan menghasilkan sebuah falsafah yang mengerakkan. Jadi, ada sisi eklektisme-nya, ada sisi inklusif-nya, dan ada sisi tujuan-nya (aksi). Justeru, bagi saya, pemikiran yang seperti inilah yang layak untuk diangkat kerana satu pemikiran bukan hanya melangit saja, tapi seharusnya mampu diturunkan menjadi gerakan massa. Inilah, harapan dan penyelesaian bagi mereka yang tertindas, atau dalam bahasa al-Qur’an-nya yang sering digunakan Shariati, mustadh’afin.

Anda menggunakan kata warisan Marxisme yang barangkali untuk membezakan dengan idea-idea dari Karl Marx itu sendiri. Malah, anda juga menyatakan pandangan Ali Shariati banyak kemiripan dengan Antonio Gramsci. Sebenarnya, apakah perbezaan mendasar antara Karl Marx, Gramsci dan Shariati itu sendiri?

Sebenarnya, saya melihat dari dalam tradisi Karl Marx sendiri. Mithalnya dalam persoalan revolusi. Jadi, dalam pandangan Marx, keadaan konflik dialektik itu langsung melahirkan kesedaran revolusioner. Bila berlakunya penindasan dalam masyarakat, eksploitasi dalam masyarakat, dll, itu secara langsung akan melahirkan kesedaran revolusioner. Maka, di sini ada konflik dialektik, yang langsung memunculkan kesedaran, dan akhirnya membentuk revolusi. Itu idea Karl Marx. Tapi, ini berbeza dengan Ali Shariati dan Antonio Gramsci. Kalau menurut Gramsci, konflik dialektika itu tak secara langsung melahirkan kesedaran revolusioner. Harus ada jambatannya. Kenapa? Kerana massa itu tak mampu untuk berfikir seperti seorang intelektual. Sebab, massa terperangkap dalam rutin-rutin harian. Maka, sulit sekali mengharapkan kesedaran revolusioner itu terbit dari massa. Oleh kerana itu, dalam bahasa Gramsci, harus ada intelektual organik. Namun, dalam bahasa Shariati, itu sebenarnya adalah rausyanfikir. Jelas, ada jambatan untuk melahirkan kesedaran revolusi, iaitu intelektual organik atau rausyanfikir. Kelompok kecil inilah yang kemudiannya memprovokasi massa, yang membangkitkan kesedaran massa, bahawa memang wujudnya penindasan, eksploitasi dalam masyarakat. Inilah kelebihan intelektual organik atau rausyanfikir itu. Ini kerana, kualiti kelompok ini mampu untuk mengambil jarak dari masyarakat, dan menemukan kesedaran, lalu kesedaran ini ditularkan kepada masyarakat. Begitu saya kira konteks perbezaan antara Marx, dengan Gramsci dan Shariati. Di samping itu, saya menemukan juga adanya perbezaan antara Marx dengan Shariati. Salah satunya dalam struktur sosial. Dalam sturuktur untuk membangun masyarakat, kalau Marx, akan memisahkan dua bahagian, iaitu suprastruktur dan infrastruktur. Pada suprastruktur, bagi Marx, adalah pandangan-alam, idealogi, agama, pemikiran, dll, yang mana semua ini akan membenarkan tingkat praktis di bawah (infrastruktur). Dan infrastruktur ini juga adalah mekanisme ekonomi, yang hujungnya melahirkan suprastruktur. Walau bagaimanapun, pada Shariati sudah menjadi berbeza. Memang, saya sedar ada sumber-sumber sekunder yang berpendirian bahawa Shariati dan Marx tiada beza. Tapi, pada saya, sejauh pembacaan tentang Shariati sendiri, yang menentukan itu bukannya mekanisme ekonomi, sebaleknya pandangan-alam (weltanschuung). Maka, di sini Shariati membalekkan pandangan Marx, iaitu mekanisme-ekonomi adalah suprastruktur, manakala infrasturuktur adalah jahan-bini (pandangan-alam). Menurut Shariati lagi, jahan-bini inilah yang menentukan mekanisme berkerja-nya sesuatu masyarakat, meskipun Shariati sewaktu menghuraikan mengenai jahan-bini telah membawa mitologi Habil-Qabil. Padanya, peristiwa itu sendiri adalah lambang dari mekanisme ekonomi, atau produksi, atau pekerjaan. Mithalnya, Shariati mempertanyakan kenapa Qabil membunuh Habil? Kalau perspektif Freudian, di mana perspektif ini sangat popular sekali, itu adalah kerana seksual. Tapi pada Shariati, pemicunya bukan seksual. Ada yang lebih mendahului. Padanya, pertanyaan yang layak dikemukakan terlebih dahulu ialah, kenapa Qabil boleh berlaku jahat? Dan, kenapa Habil boleh berlaku baik? Walhal, kalau dari sisi pendidikan, masing-masingnya sama. Mereka sama-sama anak-nya Adam. Justeru, apa yang membezakan? Di sinilah Shariati menemukan bahawa perbezaan adalah pada pekerjaan, pada produksi, atau pada ekonomi. Ini persis tesisnya Marx. Lihat juga, kenapa sewaktu diminta untuk mengorbankan sesuatu. Kenapa Qabil memberi sesuatu yang buruk? Sedangkan, Habil adalah sebaleknya. Jadi, Qabil itu ada perhitungan ekonomi. Ini tak ada dalam fikiran Habil. Bila Habil menyerahkan qorban dari taniannya yang terbaik, maka Habil tak rugi apa-apa. Manakala, bila Qabil menyerahkan qorban gembalaan terbaiknya, sudah tentu akan kehilangan sesuatu yang terbaik, yang dipeliharanya selama ini. Inilah perbezaannya. Malah, Shariati menyebutkan, “inilah sejarah sosial masyarakat dimulai.” Dan, Shariati menambah lagi, “saat Habil dibunuh, itu bererti berakhirlah komunisme purba.” (ketawa).

Lucu juga Ali Shariati? (ketawa).

Memang. Pernah Ali Shariati menanyakan, “kenapa peradaban kita tak pernah aman, dan sentiasa berlakunya penindasan, dll. Ini kerana kita dari keturunan Qabil, keturunan pembunuh.”

Tapi, tampaknya Ali Shariati sering disambut dengan nada yang berbeza, untuk setiap kelompok. Dari kalangan Marxis, mereka melihat Shariati adalah “Islam yang berbaju Marxisme”, manakala dari kalangan agamawan melihat Shariati adalah “Marxis yang berbaju Islam.” Sebab itu, pada saatnya, Shariati selalu sendirian.

Memang. Bila membaca kehidupannya, Ali Shariati adalah orang yang mempunyai ‘dua muka,’ dua keperibadian, tau dua jalur, dll. Ini terang sekali bila melihat latar belakang hidupnya. Kita lihat sewaktunya mengikuti kuliah, Shariati bukannya memberi tumpuan pada pelajaran, tapi memikirkan hal-hal yang di luar kuliahnnya. Anehnya, Shariati tetap saja menghasilkan keputusan akademik yang terbaik. Karekter seperti ini nampaknya terbawa-bawa di kemudian hari.

Malah, sewaktu Shariati mengajar juga.

Ya, sewaktu mengajar juga, Shariati sering tak mengikuti silibus-silibus yang normal. Tapi, tetap saja menarik perhatian kuliah yang luar biasa. Sebab itu, Shariati terkenal dengan ‘dua muka.’ Pada kalangan agamawan, tampaknya sangat Marxisme sekali, tapi pada kalangan Marxis, tampaknya sangat Islam sekali. Itulah karekter bawaan Shariati. Sebab itu, Shariati secara definitif, saat hidupnya, tak memiliki massa, atau pengikut yang setia, dan ini tak seperti Imam Khomeini. Namun, setelah Shariati shahid, maka ramai juga yang mendakwa sebagai pengikutnya. Kalau menurut Ali Rahnema dalam An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati, “memang projek pemikiran Shariati itu untuk mempertemukan kelompok yang tak kenal agama, dengan agama. Dan kemudian Rahnema juga berkata, “Shariati juga dalam waktu yang sama, mempertemukan agamawan dengan tradisi intelektual barat.” Jadi, sudahnya, Shariati menjadi ‘shahid’ dalam usaha ini. Tak hairan, kemudiannya revolusi Islam Iran menjadi lebih lekas, serta membentuk gerakan lebih besar, adalah hasil dari inspirasi kematian Shariati.

Selain kesah Habil-Qabil, apakah lagi unsur-unsur dialektika sosiologi yang dikembangkan dalam pemikiran Ali Shariati, yang sudah tentu digali dari khazanah sejarah Islam? Apakah seluruh wacana Shariati bersifat dialektika?

Benar, hampir sebegitu. Memang, satu kata-kunci pemikiran Ali Shariati adalah dialektika. Hampir di semua pemikirannya adalah dialektika. Dari basis ontologinya, terang-terang menggunakan analisis dialetika. Ini boleh dilihat ketika Shariati menyatakan bahawa manusia ini terdiri dari dua unsur, tanah dan ruh. Dan, basis itu sebenarnya dicungkilnya dari al-Qur’an itu sendiri. Oleh kerana itu, manusia, pada Shariati, adalah realiti dialektika dan sekaligus fenomenon dialektika. Dalam diri manusia, bertembung unsur tanah yang rendah, dengan unsur ruh yang tinggi. Maka, pertarungan inilah yang disebutnya sebagai fenomenon dialektika. Pendekatan inilah yang akhirnya diturunkan dalam falsafah sosial-nya. Tampak,Shariati benar-benar konsisten. Bermula dari basis ontologi terus masuk pada falsafah sosial. Sementara, dalam konsep antropologinya, terlihat adanya dialektika dari diri manusia itu bertarung terus-menerus dalam diri manusia, sama ada untuk berpihak pada tanah ataupun pada ruh. Pada saat inilah, Shariati mengungkapkan manusia yang sempurna itu dengan kata, insan. Kata insan ini pada Shariati bermakna, mereka yang telah selesai dialektika-nya, yang berjaya melampaui penjara-penjara manusia: ala, ego, masyarakat, sejarah. Ini berbeza dengan kata bashyar yang bererti makhluk secara biologi, sebaleknya insan adalah makluk yang becoming (hijrah terus menerus pada tingkat yang lebih tinggi). Yang menarik juga tafsir Shariati tentang ayat “inna lillah wa inna 'ilayhi raji'un.” Shariati tafsirkan, ayat ini bukan sebagai peringatan tentang kematian. Bahkan, Sharati mengkritik bahawa, “ayat ini langsung tidak ada kaitan dengan kematian, atau juga tasawwuf.” Kalau dalam tradisi tasawwuf, sering dikatakan ayat ini adalah berkenaan dengan kembalinya jiwa (individu) kepada Yang Maha Kuasa. Tapi, pada Shariati, ayat ini bukan begitu. Kerana apa? Kerana Shariati menganalisa dari sudut bahasa arab. Kata “ilah” itu sendiri. Ini bererti, manusia itu selalu berproses untuk menjadi yang terbaik. Ini bermakna, Tuhan itu bukannya titik statik, lalu kita bergerak ke sana, dan seterusnya menyatu. Bukan dengan makna demikian. Sebaleknya, manusia yang terus-menerus berproses, dan itulah dialektik perjalanan manusia dalam becoming itu. Dari sisi antropologi, citra hakikat manusia sendiri, Shariati memang sudah memakai pendekatan dialektika. Lalu, kemudian disebutnya sebagai “sejarah individu manusia,” lalu setelah itu menjadi “sejarah sosial manusia.” Jadi, itu semua bermula dari mitologi Habil dan Qabil. Jadi, Habil dan Qabil ini diteroka sebagai tahapan sejarah. Maka, ada zaman Habil dan ada zaman Qabil. Pada zaman Habil, tak ada kepemilikan, dan semua orang menjadi baik. Jadi, benar-benar Shariati mengimpikan Habilian, yang mana ini adalah titik akhir dari sebuah revolusi sosial. Jadi, revolusi Shariati seperti dauran, atau lingkaran. Berbeza pada masa Qabil, berlaku polarisasi masyarakat, iatu sama ada menjadi kutub Habil dan kutub Qabil, seperti dalam bahasa Marxisme, kaum proleter dan kaum borjuis.

Memang, pada waktu Habilian, tiada pertarungan kelas, sesuatu yang sama-sama diimpikan oleh Marx. Jadi, tampaknya Ali Shariati turut percaya wujudnya pertarungan kelas, dan ini berlaku sampai pada tujuan akhirnya—tiadanya kelas?

Ya. Jadi, kalau bagi Ali Shariati, di dalam kutub Qabil, itu terdapat triniti sosial. Ini dapat disemak dalam buku Hajj-nya. Triniti itu ialah tiga penguasa. Ada penguasa politik, ada penguasa ekonomi, ada penguasa ilmu (intelektual). Jadi, penindasan yang berlaku pada waktu Qabil adalah didukung oleh tiga jenis penguasa ini. Dalam semiotika ini, Shariati menggunakan Firaun untuk penguasa politik, Qarun untuk penguasa ekonomi, dan Bal’am untuk intelektual. Dan, ketiga-tiga kelas ini sering bergantian saja dalam menindas, dan mengeksploitasi manusia. Jadi, memang benar, pada saat telah terjadi Habilian, itu seperti masyarakat komunis, satu kelas saja. Itu idealisasi Shariati juga.

Tampaknya, idea-idea kiri mendapat tempat sewaktu zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan sesebuah negara. Di Indonesia, tokoh seperti Sutan Sjahrir sendiri terinspirasi dengan idea-idea kiri, dan menggunakan wacananya untuk kemerdekaan Indonesia. Di Malaysia lagi jelas menerusi Burhanuddin al-Helmy, yang nyata-nyata ada sedikit kemiripan eklektisme-nya dengan Ali Shariati. Tapi, apakah idea dialektika sosiologi—dalam wacana keislaman—ini memang benar-benar pertama kali dimunculkan oleh Shariati, dan apakah ada warisannya?

Kalau dalam tradisi Shi’ah, Ali Shariati yang pertama. Walau bagaimanapun, dalam dunia muslim seluruhnya, saya juga belum menemukan muslim yang meneroka secara luar biasa, terutamanya dalam menafsirkan Islam dengan semangat kekirian yang sangat kuat. Ini nampaknya hanya ada pada Shariati. Jadi, tak dinafikan lagi, Shariati sangat trampil sekali meracik ajaran Islam dengan memakai perpektif Marxisme. Tapi, setelah Shariati, ada beberapa individu yang terinspirasi. Salah satunya adalah Hassan Hanafi, yang membawa gagasan Al-Yasar al-Islami, atau Islam Kiri. Apa yang diperoleh Hanafi dari Shariati? Yang paling ketara, Hanafi mendapatkan kaedah penafsiran tradisi. Jadi, sebelumnya Shariati telah membongkar tafsir klasik dari symbol-simbol agama. Mithalnya tradisi Karbala. Pada masa Reza Pahlevi, itu menjadi layu. Maksudnya, pada masa Reza Pahlevi, tradisi Karbala itu menjadi kerutinan semata. Namun, bila di tangan Shariati, tradisi Karbala itu menjadi sangat-sangat berbeza sekali. Sangat hidup. Malahan, tafsirnya sangat revolusioner. Bahkan, Shariati itu berani menyatakan bahawa tafsir yang dibenarkan oleh Reza Pahlevi itu adalah dari Shi’ah Safavid. Shariati berani mecocokkan begitu. Bahasa itu barangkali mengerikan sekali buat Reza Pahlevi. Di samping itu, Shariati turut menimbulkan istilah seperti, ada Islam Kebudayaan dan ada Islam Idealogi. Islam Kebudayaan adalah Islam yang mati, yang hanya diwarisi, tapi tak ada ruhnya. Ini nyata berbeza Islam Idealogi, yang mempunyai ruh yang mengerakkan. Semangat seperti inilah--iaitu keberanian untuk menafsir tradisi--yang ditiru oleh Hanafi. Selain itu, Hanafi juga memberi perhatian, bagaimana untuk menghidupkan ilmu-ilmu keislaman yang terlihat sudah menjadi fosil. Walhal, seharusnya ilmu-ilmu keislaman, kalau menurut Hasan Hanafi lagi, seharusnya melalui cabaran sejarah, di mana ada konteksualisasi politik di situ. Mithalnya, ilmu usuluddin, kalau menurut Hanafi, itu dibangunkan untuk membenarkan kekuasaan-kekuasaan politik. Justeru, Shariati dan Hanafi, memiliki pendekatan yang hampir serupa.

Kita berbicara hubungan Ali Shariati dengan Marxisme, yang ternyata ada hubung-kaitnya. Tapi, bagaimana dengan neo-Marxisme?

Secara peribadi, sejauh pengamatan saya melihat tak ada persentuhan pemikirannya dengan neo-marxisme. Jadi, Shariati benar-benar mengambil dari Marxisme klasik. Namun, persentuhan Shariati yang paling kuat lagi ialah dengan ekstensialisme.

Ekstensialisme sekalipun, tentu akan kembali pada Hegel juga. Bezanya, Hegel kiri atau Hegel kanan. (ketawa).

Ya (ketawa). Kerana itu, Ali Shariati membingungkan. Seperti istilah sebelum ini, ‘dua muka.’ Di satu sisi, Shariati menginginkan mayarakat sosialis, atau istilahnya, tatanan Habilian, tapi di satu sisi lain, individu harus kuat. Itu sulit sekali. Kalau dalam fikiran Marxisme--pemerkasaan individual--itu memang sesuatu yang sangat kontrakdiktif.

Ya, sebab itu, selalu ada pertanyaan, yang mana yang harus datang dahulu, masyarakat yang kuat, ataupun individu yang kuat.

Nah, kalau ditanyakan pada Ali Shariati, dari sudut pemikirannya, tentu Shariati akan memihak pada Marxisme. Tapi, kalau dari sudut sosial, Shariati akan mendukung pemerkasaan individu. Kerana apa? Kerana, seperti Murtadha Muthahhari juga, masyarakat itu tak kurang pentingnya. Walau bagaimanapun, masyarakat itu hanyalah medan, atau tempat aktualisasi manusia untuk menuju kepada kesempurnaan saja. Tapi, tujuan akhirnya adalah, insan. Sebab itu, dalam tesis tersebut, salah satu yang menarik dari pemikiran Shariati adalah suntikan humanisme ke dalam analisa sosiologinya. Jadi, benar-benar individu itu mendapat tempat yang istimewa sekali pada kacamata Ali Shariati.


Nota: Wawancara ini pertama kali tersiar dalam Siasah, menerusi dua siri yang berturutan. Wawancara-wawancara lain juga dapat dibaca di Siasah.

No comments: