www.flickr.com

Monday, April 12, 2010

Al-Qur'an, Takwil dan Ibn 'Arabi

Sebelum ini, diadakan Seminar Nasional Ibn ‘Arabi dan Mulla Sadra yang bertempat di Shahida Inn, UIN Sharif Hidayatullah Jakarta pada 16 Januari 2010. Selain Haidar Bagir, Kholid al-Walid, Syaifuddin Amsir, terdapat juga Kautsar Azahari Noer, yang membentangkan, “Tempat al-Qur’an dalam Tasawwuf Ibn 'Arabi.”

Kautsar, juga adalah pengajar di STF Driyarkara. Menurutnya, Ibn ‘Arabi dalam pengalamannya, jelas berpisah dengan filsuf dan teolog. Ibn ‘Arabi ada logosentrismenya tersendiri, dan mendakwa pengetahuannya ada berupa anugerah, hasil dari fath dan kasyf. Bukan kebetulan, padanya hal ini adalah semakna dengan al-Qur’an. Sebab itu, kalau menurut William Chittick, kitab al-Futuhat al-Makiyyah itu tidak lain tidak bukan hanyalah tafsir al-Qur’an semata. Jadi, adalah salah untuk para pengikut, atau pengagum Ibn ‘Arabi sekiranya mereka memisahkan al-Qur’an dengan kitabnya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Michel Chodkiewicz yang berkata, “tidak mungkin memahami karya Ibn 'Arabi tanpa mengingati al-Qur’an.”

Lebih menarik, Kaustar turut mengupas kata al-Qur’an, sebelumnya pergi lebih jauh. Menurutnya, al-Qur’an berakar dari q-r, ق - ر yang mudahnya diertikan sebagai bacaan. Namun, menariknya, Ibn ‘Arabi memahami kata al-Qur’an sebagai pengumpulan, yang juga seerti maknanya dengan al-Qur’an. Jadi, tidak hairan, pada ibn ‘Arabi, al-Qur’an kemudiannya menjadi erti Allah. Buktinya, ada pada Aishah yang saatnya ditanya “apa akhlak Nabi,” maka jawabnya “adalah al-Qur’an.” Dan, ungkap Kaustsar, bukankah akhlak al-Qur’an itu adalah akhlak Allah. Mithalnya lagi, kata Allah itu adalah kata Arab. Tapi, setiap huruf dalam kata Allah tetap dapat berdiri sendiri, meskipun dibuang satu persatu, malah, tetap merujuk pada konsep yang sama. Bahkan, ujar Kaustar di sini, Ibn Arabi Society sendiri melakukan penyelidikan yang menemui kesamaan angka dan sejarah antara Futuhat dengan al-Qur’an. Ini ternyata adalah penemuan menarik, yang tidak pernah disebut oleh Ibn Arabi sendiri sebelumnya (boleh rujuk pada surah al-Fath dengan kata Futuhat, dan jumlah bab Futuhat dengan surah al-Fath).

“Tapi, apa kaitan semua ini, al-Qur’an, Ibn Arabi dan tasawwuf?,” soal Kaustar sepertinya memancing hadhirin. Baginya, “kaitannya adalah pada kata-kata Ibn Arabi, baha: tasawwuf itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah.”

Di samping itu, Kaustar turut membahaskan takwil, yang juga elemen dari penelaahan al-Qur’an. Tentang hal ini, Ibn ‘Arabi jelas menerima pendekatan takwil. Tapi, bukan dalam erti sembarangan. Bahkan, Ibn Arabi ketara sekali menolak permainan takwil hanya untuk memuaskan fikiran, atau dalam bahasanya, al-Hawa. Mungkin, kata Kaustar lagi, kita juga boleh mengganti pada istilah hawa nafsu. Sebab itu, Ibn ‘Arabi akhirnya beranggapan mereka yang taasub pada ‘fikiran-empirisme,’ adalah manusia yang menjadi hamba pada fikiran. Lalu, tatkala ini, Ibn ‘Arabi menekankan bahawa kitabnya tersebut, bukanlah dari fikirannya. Sebaleknya, adalah anugerah dari Allah swt.

Tentu, mungkin lucu juga aneh sewaktu kita mendengar. Tapi, inilah hakikat yang tersemi pada tubuh tasawwuf. Kerana itu, kata Ibn ‘Arabi lagi, seperti yang diutrakan Kaustar, bahawa takwil yang benar adalah hasil taqwa. Namun, apa pula makna taqwa? Inilah yang kemudiannya banyak dimaknakan kembali oleh Ibn ‘Arabi.

Berkaitan dengan akal, Kaustar sempat menghuraikan elemen yang sering digunakan untuk mereka yang menakwil, yang mana itu sebenarnya boleh terbahagi pada dua. Ini juga selaras dengan apa yang disebut oleh Ain Qudat al-Hamadani, sufi besar dari Khorasan, bahawa manusia itu ada dua wilayah. Pertama, adalah wilayah akal, dan kedua adalah wilayah di luar akal. Justeru, pada satu saat, banyak penjelasan takkan dapat diselesaikan oleh akal. Maka, dari situ, bermulalah peranan di luar akal. Inilah juga fungsi agama, dari dimensi metafiziknya. Jadi, bukan agama dalam erti lembaga, tapi dalam erti tabii, iaitu keimanan pada keghaiban. Justeru, tegas Kaustar, “sebenarnya tuhan itu tidak mungkin diketahui seluruhnya, tapi tentu saja boleh dicintai, dan dirasakan.” Bayangkan, apakah sebuah lautan pasifik dapat dimuatkan dalam kolah rumah? Tentu saja tidak. Demikian juga Tuhan, yang sifatnya tidak terbatas, yang bagaimana diriNya boleh disumbat serta cuba difahami dalam sebuah kolah yang terbatas.

Jadi, akhiri Kaustar, “cintai saja tuhan, dan memang ternyata telah ada ramai yang mencintai tuhan meskipun tidak melihat tuhan.” Sebab itu, benar untuk sebuah pepatah sufi, “ketiadaan pengetahuan adalah pengetahuan,” yang diangkatnya sebagai judul bukunya yang akan diterbitkan dalam waktu terdekat.

1 comment:

Aqil Fithri said...

Sebahagian pandangan Kaustar di atas saya tidak bersetuju. Tapi, ini sekadar catatan laporan semata.