www.flickr.com

Saturday, October 23, 2010

Shari'ati - Soroush

"Jika sebelum revolusi, Shari'ati melaungkan suara emansipasi yang terdapat dalam Islam menerusi teologi pembebasan, sebaleknya setelah revolusi, Soroush pula melaungkan suara perubahan demokratik menerusi hermeneutis Islam." (Behrooz Ghamari-Tabrizi, Islam and Dissent in Post-revolutionary Iran, hal. 188)

No comments: