www.flickr.com

Saturday, February 24, 2007

Malay Poisons and Charm Cures

Dalam sejarah etnobotani di Malaysia, Malay Poisons And Charm Cures (1915) dikelaskan sebagai buku klasik. Karya ini terhasil dari kumpulan pengalaman John Desmond Gimlette (1867-1934), pengamal perubatan moden British yang pernah diarahkan bertugas di bawah peraturan dasar luar negaranya sewaktu zaman penjajahan. Dan, sebelum tahun 1900 lagi, beberapa buah negeri di Semenanjung Tanah Melayu telah menerima khidmatnya, termasuklah di Kelantan selama lapan tahun.

Gimlette atau John D, sapaan mesra di kalangan teman-temannya, dilahirkan pada 24 Februari 1867. Mendapat pendidikan awal dalam jurusan perubatan di St. Thomas, Gimlette kemudiannya memilih melakukan latihan praktikal di Lisbon, Portugal. Setelah itu, pada tahun 1896 Gimlette telah dilantik menjadi Surgeon-Magistrate di Selinsing, Pahang, sewaktu Hugh Clifford menjadi Residen British di sana.

Sementara, dalam tempoh Mei 1900 hingga Jun 1903, Gimlette telah diperintahkan oleh Kerajaan British untuk menjalankan perkhidmatan di Selangor dan Perak, sebelumnya menyertai Duff Development Company. Semenjak dari saat inilah, Gimlette mula mendekati iklim kebudayaan masyarakat Melayu.

Setelah Kelantan menjadi jajahan British selepas penjajahan Siam, iaitu pada tahun 1909, Gimlette memilih untuk kembali menyertai perkhidmatan di bawah Kerajaan British serta menyambung semula kerjaya kedoktorannya. Di Kelantan, Gimlette menjalinkan hubungan yang amat akrab dengan Sultan Kelantan, malah seringkali diundang ke Istana.

Ketika di Kelantan, Gimlette mengambil kesempatan bergaul dengan ragam lapisan masyarakat tempatan, terutamanya mereka yang datang dari kampung-kampung bagi mendapatkan rawatan moden dari Gimlette. Upamanya, apabila ada pesakit tempatan yang mendapatkan perkhidmatan moden, seringkali Gimlette bertanya mengenai kaedah perubatan tradisional berserta bahan-bahan yang digunakan oleh pengamal perubatan tradisional, atau dalam bahasa tradisional dikenali sebagai bomoh atau bomor. Dan, Gimlette tidak lupa memesan agar pesakitnya tersebut membawa sampel tumbuh-tumbuhan ubatan tradisional dalam pertemuan mereka yang berikutnya.

Jadi, menerusi himpunan pengalamannya di Kelantan ini, Gimlette berupaya mendalami dengan baik tentang tumbuh-tumbuhan ubatan tradisional Melayu. Hasilnya, Gimlette berjaya mendokumenkan pengalamannya tersebut dalam buku Malay Poisons And Charm Cures serta kemudiannya mampu menyunting The Medical Book of Malayan Medicine (1930), buku yang dihasilkan oleh I. H. Burkill, pengarah Taman Botani Singapura.

Sebenarnya, terdapat beberapa lagi sumbangan penting Gimlette dalam bidang tumbuh-tumbuhan ubatan di Semenanjung Tanah Melayu ini. Namun, buku Malay Poisons And Charm Cures tidak dinafikan seharusnya menjadi khazanah yang paling berharga tentang catatan sosiologi perubatan Melayu.

Dalam buku ini, Gimlette asalnya bercadang mahu menggunakan tajuk Kelantan Poisons and Charm Cures. Walau bagaimanapun, menukarnya kepada Malay Poisons And Charm Cures. Ini memandangkan, meskipun banyak kajian Gimlette dilakukan semasa perkhidmatannya di Kelantan, tetapi pengalaman yang dikumpulnya sebenanrya turut memaparkan kebudayaan perubatan Melayu secara keseluruhannya.

Dalam buku ini juga, Gimlette tidak lupa untuk memuatkan beberapa perkara yang sangat penting sebagai bahan rujukan generasi mendatang, apatah lagi di waktu tersebut, masyarakat Melayu memang sangat kurang mendokumenkan segala khazanah pengetahuannya. Sebab itu, kehadiran buku ini sekurang-kurangnya diakui dapat mengisi catatan terhadap ruang-ruang pengetahuan yang tertanam dalam khazanah perubatan Melayu lama.

Malay Poisons And Charm Cures terpisah dari dua bahagian. Bahagian pertama lebih berkisar pada persoalan kaedah, aktiviti perubatan setempat, individu-individu dalam perubatan tradisional Melayu (bomor) dan permainan rakyat yang ada kaitan dengan pelbagai kepercayaan. Manakala, bahagian kedua pula membicarakan soal perubatan melalui haiwan seperti ikan, belalang, katak dan lain-lain lagi. Di samping itu, Gimlette ada juga mencatatkan mengenai tumbuh-tumbuhan ubatan serta racun-racun yang digunakan dalam budaya perubatan Melayu.

Walau bagaimanapun, rakaman paling menarik dari keseluruhan buku ini, ialah di mana Gimlette telah memperkenalkan kepada khalayak pembaca tentang beberapa orang bomor yang sangat terkenal di Kelantan pada satu ketika dulu. Ini termasuklah, Enche Drahman dari Pasir Mas, Enche Harun dan Enche Awang masing-masing dari Kota Bharu, Enche Jalal dari Ulu Kelantan serta beberapa nama lagi. Malah, sebahagian dari bomor-bomor yang dinyatakan ini turut disertakan dengan gambar mereka sekali.

Di samping itu, tidak ketinggalan juga beberapa doa atau mentera yang diguna-pakai dalam amalan perubatan tradisional Melayu Kelantan. Di sini, Gimlette telah mengumbaikan amalan bomor-bomor ini. Menerusi amalan ini, lantas ia akan mengingatkan kepada kita tentang corak pemikiran yang terlukis dalam masyarakat Melayu lama. Dan, ternyata terdapat sebahagian daripada mentera ini berunsur khurafat serta bercanggah dengan ajaran Islam.

Kendatipun buku ini menyenaraikan limpahan nama spesis tumbuh-tumbuhan ubatan, namun untuk mengungkapkan kembali semua yang dicatat oleh Gimlette adalah sesuatu yang mustahil. Apapun, sudah cukup ditekankan di sini bahawa Gimlette sanggup mendedikasikan sebahagian besar usahanya ini untuk masyarakat Melayu, di saat masyarakat Melayu sendiri kurang menghargai serta mencatatkan matan pengetahuannya.

No comments: