www.flickr.com

Saturday, April 5, 2008

Keadilan Muharram

"The best lesson which we get from the tragedy of Cerebella is that Husayn and his companions were rigid believers in God. They illustrated that the numerical superiority does not count when it comes to the truth and the falsehood. The victory of Husayn, despite his minority, marvels me!” — Thomas Carlyle

Syed Muhammad Naquib al-Attas, menerusi The Concept of Education in Islam, dikatakan orang yang pertama kali merumuskan makna keadilan, “keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.” Benarkah begitu?

Mungkin saja tidak benar! Bukan tidak benar pada frasanya, tapi mungkin tidak benar pada muasalnya. Ini kerana terdapat catatan intelektual yang jauh lebeh awal merakam definisi tersebut. Ternyata, sebelum al-Attas mengutarakan makna keadilan lagi, Imam Ali Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah sebenarnya sudah terlebeh dahulu merumuskan kata-kata demikian.

Adakah al-Attas terlanjur meniru dari Nahjul Balaghah—sepertimana ia juga dikatakan telah meniru “makna ilmu” dalam Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu dari teks Imam Fakruddin ar-Razi? Ya, barangkali sukar untuk ditelah secara mudah, dan tentunya juga bukan tugas akbar kita untuk menghukumnya serapat-rapat. Yang pasti, kata-kata itu sudah menjadi bicara sejarah. Cuma, salah satu sifat sejarah, ia mampu menghukum, dan mampu juga untuk membingkai kita dalam sebuah penjara kesejarahan.

Tapi, bila kita berdepan dengan penjara sejarah, maka apa yang harus kita lakukan?

Sewaktu kita telah maklum suatu kebenaran sejarah—yang menurut kita adalah kebenaran yang seharusnya—maka tentunya kita ingin memperbetulkannya. Memang, hal itu ingin saja dilakukan. Namun, sama ada ia diterima atau sebaleknya, itu sering berakhir dalam keputusan lingkaran kekuatan politik. Tapi, satu hal yang tidak dapat dirombak oleh mana-mana kekuatan sekalipun ialah pelajaran yang mahu kita ceduk dari sejarah yang telah kita percayai.

Menerusi pelajaran, sejarah tidak lagi bersifat belakangan. Tapi, lebeh dari itu, sejarah sudah merambah ke dalam sebuah wawasan yang revolusioner. Sejarah seperti ini tidaklah berminat untuk mencari siapa, tetapi lebeh cenderung menyelesaikan persoalan kenapa. Inilah juga sisi sejarah yang sekian lama gagal dibaca secara sempurna—hingga ia kerap memenjarakan demikian banyak pemikiran manusia.

Namun begitu, sedarkah kita, dalam sederetan sejarah dunia, rupa-rupanya terdapat bentangan suatu sejarah yang benar-benar tidak ada peniruan sebelum dan setelahnya. Ia merupakan sejarah yang satu-satunya dan tiada taranya. Dalam makna laen, ia adalah sejarah hitam sekaligus sejarah merah—yang kelak diinsafi di sepanjang depaan zaman. Ia hitam kerana saat itulah terungkapnya nestapa. Sementara ia merah kerana darinya terzahir kebangkitan.

Nah, sejarah apakah itu? Antoine Bara meninta cemerlang, “Sejarah Karbala!” Inilah cungkilan sejarah yang dilukiskannya dalam Al-Husayn fi al-Fikr al-Masihi, sebagai sebuah sejarah dunia yang tidak pernah ada kesamaannya dalam mana-mana catatan sejarah sekalipun. Meskipun sejarah Karbala adalah episod pembantaian yang meledakkan revolusi, tapi ia bukan semata-mata terkesan dalam makna literal, tapi juga dalam makna analoginya.

Dalam kata laen, makna literal yang dimaksudkan adalah berhujung pada kehitaman. Sebaleknya makna anologi akan menarik kita kemerahan tanda semaraknya anak-anak kebangkitan yang lain. Jadi, tidakkah noktah pertama dari pelajaran sejarah Karbala: iaitu mengenang kebangkitannya bukanlah sekadar untuk kita terus meratap kedukaan, tapi lebeh besar dari itu adalah tugas untuk meng-husayn-kan manusia-manusia ini.

Anehnya, rupa-rupanya tugas pertama kali gerakan peng-husayn-nan ini tidaklah dipikul oleh kaum Adam. Tapi sebaleknya menerusi seorang Hawa yang menyaksikan sendiri episod nyayat dari pembantaian Karbala. Bayangkan, dari sebuah pertempuran yang hanya meninggalkan Imam Ali al-Sajjad sebagai waris leluhur nubuwwah, maka tiba-tiba bangkitnya peranan seorang wanita. Dari kegigihannya, warna-warni dalam sejarah dunia kembali dicerlangkan, terutamanya dalam latar dan tradisi belahan timur.

Atau dalam tafsiran yang berbeda, tebaran nilai yang dibentuk dari revolusi Husayn sebenarnya dilengkapkan melalui hayunan dari tangan tekal seorang wanita. Mungkin benar, untuk menyedarkan seseorang, atau sesebuah bangsa, atau seumat manusia sekalipun, kadang-kala yang diperlukan bukanlah saja keperkasaan seorang lelaki, tetapi juga satu pesanan revolusioner dari seorang wanita. Dan, itulah yang dibuktikan oleh Zaynab!

Namun, sejarah sekali lagi bukanlah hanya untuk mengenang Zaynab semata, ataupun Imam Husayn semata? Tapi sejarah yang paling diiktibari ialah sejarah yang mampu membimbing kita untuk kembali menanyakan kenapa Revolusi Karbala itu harus terjadi? Kenapa Husayn terkorban? Dan, kenapa Zaynab pula yang melestarikannya? Kenapa? Kenapa? Dan Kenapa?

Kelihatan, persoalan sudah bergerak melampaui hukuman. Begitu juga muasal keaslian makna keadilan yang tentunya tidak lagi menjadi kebimbangan. Tidak pernah kita tahu, yang kebimbangan akan tewas pada kebenaran. Sebab, sekali lagi, kita mengerti bahawa kebenaran sejarah yang paling agung hanyalah bertujuan untuk memberi sebuah pelajaran, bukannya menangis tanpa falsafah. Dan, pelajaran yang paling agung sepanjang zaman buat manusia adalah terus menciptakan keadilan; meletakkan sesuatu pada tempatnya!

Sememangnya, bulan ini, bulan kebangkitan, bulan Muharram—yang kita raikan sepanjang alihan tahun hijrah—telahpun diletakkan sesuai pada tempatnya!

1 comment:

Haris Hauzah said...

Sememangnya, bulan ini, bulan kebangkitan, bulan Muharram—yang kita raikan sepanjang alihan tahun hijrah—telahpun diletakkan sesuai pada tempatnya!

sesuai dan penyesuaian pada tempat...


Haris Hauzah