www.flickr.com

Tuesday, December 8, 2009

Farsi (3)

Kali ini, kali ketiga: tentang kosa-kata, tentang tatabahasa, juga tentang angka-angka yang seterusnya.

Mungkin lebih baik kita berkongsi dahulu kosa-kata. Sebab, sesuatu bahasa takkan merimbun tanpa penguasaan kosa-kata. Jadi, pada peringkat awal ini, kami diperkenalkan kata sendi, serta kata mudah lain untuk menghiasi kalimat yang akan dibina. Saya catatkan sebahagian di bawah:

di (dar) در
dari (az) از
atau (yā) یا
ke (beh) به
hingga (tā) تا
dan (vav) و
ini (in) این
itu (ān) آن
di sini (injā)اینجا
di sana (ānjā) آنجا

Oh, saya perlu catatkan sedikit di sini. Tatkala aksara "ā" itu sebutannya adalah "o." Mithalnya, kata "ānjā" (آنجا) itu adalah disebut "onjo." Memang, kadang-kadang keliru untuk melakukan transliterasi. Mungkin tidak perlu lagi transliterasi. Memayahkan. Biarkan Farsi dan terjemahannya saja berbicara.

Di samping itu, kami juga belajar kosa-kata pertanyaan. Tentu, ini akan menjadi penting saat perbualan nanti, meskipun--secara realitinya--terdapat perbezaan antara Farsi perbualan dengan Farsi penulisan. Berikut adalah beberapa contoh:

di mana (kojā) کجا
siapa (keh) که
apa (chi) چه
bila (ki) کی
yang mana (kodām) کدام
bagaimana (chetur) چطور
mengapa (cherā) چرا
berapa (chand) چند

Selain itu, kami turut diajarkan mengenai kosa-kata yang merujuk pada waktu. Berbicara hal ini, teringat pula kesah seorang teman yang pernah menuntut di Iran. Kesah tentang kesulitannya saat berurusan dengan birokrasi universiti. Keluh teman itu, kata Farsi pertama yang melekat padanya adalah "fardā," bererti, "esok. "Datang esok untuk menyemak permohonan kamu," begitu tingkah lazim pegawai universiti di Iran, ketika teman itu menanyakan status permohonan asramanya. Tapi, dalam makna masyarakat Iran, belum tentu esok adalah esok. Nah, mari kembali:

hari ini (emruz) امروز
semalam (diruz) دسروز
kelmarin (pariruz) پریروز
esok (fardā) فردا
lusa (pasfardā) پس فردا

Setelah itu, kami terus menyambung pelajaran tatabahasa, yang kali ini melibatkan present tense dan present continuos tense, selain past tense. Saya akan menukilkan perbezaan setiap ayat dalam tiga bentuk tense tersebut:

Pertamanya, tentang present tense. Kata kerjanya, "makan" akan menjadi khur خور

من هندوانه می خورم
man hendevāne mi khuram
saya makan semangka

تو هندوانه می خوری
kamu makan semangka
tō hendevāne mi khuri

او هندوانه می خورد
ō hendevāne mi khurd
dia makan semangka

ما هندوانه می خوریم
mā hendevāne mi khurim
kami makan semangka

شما هندوانه می خورید
shomā hendevāne mi khurid
kalian makan semangka

آنها هندوانه می خورند
ānhā hendevāne mi khurand
mereka makan semangka

Manakala seterusnya adalah present continuous tense. Kata kerjanya kekal, khur خور

حالا من دارم هندوانه می خورم
hālā man daram hendevāne mi khuram
sekarang saya sedang makan semangka

حالا تو داری هندوانه می خوری
hālā tō dari hendevāne mi khuri
sekarang kamu sedang makan semangka

حالا او دارد هندوانه می خورد
hālā ō darad hendevāne mi khurd
sekarang dia sedang makan semangka

حالا ما داریم هندوانه می خوریم
hālā mā darim hendevāne mi khurim
sekarang kami sedang makan semangka

حالا شما دارید هندوانه می خورید
hālā shomā darid hendevāne mi khurid
sekarang kalian sedang makan semangka

حالا آنها دارند هندوانه می خورند
hālā ānhā darand hendevāne mi khurand
sekarang mereka sedang makan semangka

Sementara untuk past tense, kata kerjanya bertukar menjadi khurd خورد)

من هندوانه خوردم
man hendevāne khurdam
saya telah makan semangka

تو هندوانه خوردی
tō hendevāne khurdi
kamu telah makan semangka

او هندوانه خورد
ō hendevāne khurd
dia telah makan semangka

ما هندوانه می خوریم
mā hendevāne mi khurdim
kami telah makan semangka

شما هندوانه می خورید
shomā hendevāne mi khurdid
kalian telah makan semangka

آنها هندوانه می خورند
ānhā hendevāne mi khurand
mereka telah makan semangka

Kemudian, di hujung kelas, kami dilanjutkan pembelajaran angka, dari 11 hingga 100. Saya sebenarnya cuba mencari kembali sebuah syair Farsi mengenai Imam al-Ghazzali--yang berkaitan dengan angka-angka. Tapi, tak bertemu. Sayang, kalau tidak boleh dikepilkan sekali di sini, bagi melihat bagaimana angka-angka diangkat dalam sebuah syair.

Seingat saya, syair tersebut adalah berkenaan dengan tarikh kematian dan usia Imam al-Ghazzali. Memang, syair Farsi itu cukup popular di Acheh pada satu waktu dulu. Barangkali kerana hubungan erat antara Acheh dengan Farsi. Keakraban ini jelas boleh kita perhatikan menerusi karya-karya Hamzah Fansuri sendiri, yang memang menyelitkan unsur-unsur Farsi. Bahkan, dirinya sendiri juga begitu faseh berbahasa Farsi.

Baiklah, angka-angka Farsi selanjutnya adalah:

yāzdah (11) ۱۱
davādah (12) ۱۲
sizdah (13) ۱۳
chahārdah(14) ۱۴
pānzdah (15) ۱۵
shānzdah (16) ۱۶
hivdah (17) ۱۷
hijdah (18) ۱۸
muzdah (19) ۱۹
bist (20) ۲۰

bist-o yek (21) ۲۱
bist-o panj (25) ۲۵
bist-o haft (27) ۲۷
si (30) ۳۰
si-o seh (33) ۳۳
si-o hasht (38) ۳۸
chehel (40) ۴۰
chehel-o chahār (44) ۴۴
panjāh (50) ۵۰
shast (60) ۶۰
haftād (70) ۷۰
hashtād (80) ۸۰
navad (90) ۹۰
navad-o noh (99) ۹۹
sad (100) ۱۰۰

Baiklah, buat sementara, sampai sini dahulu. Barangkali sudah lelah membilang. Sebagai selingan akhir, apa kata dalam kelelahan kita menghiburkan diri dengan video anak-anak Persepolis ini (walaupun tak faham, tapi agak-agaklah, hehe!).Mibinamet!

1 comment:

Hisham Sr said...

ahsant! khaili khube!