www.flickr.com

Monday, January 25, 2010

Filsafat Politik

Membaca dari Plato sampai Derrida, sementara di tengah-tengah itu ada 16 lagi kitab filsafat politik yang beraneka. Itulah yang akan bakal diredah di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara untuk semester ini.

Hari ini, saya, atau sebenarnya kami, memulakan kuliyyah pertama untuk subjek "filsafat politik." Hasrat asal memileh subjek ini adalah untuk menelaah demokrasi deliberatif Habermas. Tapi, tampaknya akan melebar pula kepada banyak filsuf. Sudah tentu, ini menambahkan lagi cabaran, selain keterujaan.

Lebih mengusik, F Budi Hardiman, pengarang trilogi Habermas, yang merupakan pengajar untuk kuliyyah ini, siap menawarkan pendekatan pengajaran yang padat. Dalam bahasanya, "research seminary." Maknanya, setiap peserta akan ada bentangan berasaskan hanya pada sebuah kutipan/petikan, atau sebaleknya--untuk yang mahu memileh berbeza--akan ada ujian-lisan. Kutipan ini, katanya, akan diusahakan penganalisaan secara hermeneutika.

Malah, untuk kuliyyah ini juga, pengajaran akan dibahagi pada dua kelompok: sejarah dan sistematik. Untuk bahagian pertama, kuliyyah akan merentasi pandangan tentang politik, kuasa, negara, dll. Manakala. Untuk bahagian kedua, kuliyyah akan meninjau mengenai kekuasaan, kekerasan, manusia, dll. Ufuk cakupan ini begitu serius, sepertinya subjektif, namun tetap saja menyimpan maksud asal--mendalami panorama filsafat politik.

Bak kata F Budi Hardiman, "Jika kita percaya demokrasi, kesamaan, kebebasan dan keadilan", katanya, "maka kita baru mengenal satu sisi manusia: sisi terang. Namun, ada juga sisi gelap yang menghalangi: keperluan untuk ditaklukkan. Dan yang gelap ini tak kalah mempesona dibanding yang terang."

Buat peribadi--untuk empat bulan mendatang--inilah pertarungannya, selain beberapa kuliyyah yang lain. Harapannya, agar semua ini dapat membuahkan kenikmatan, sebelum dapat pula dimanfaatkan pada khalayak lain.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

No comments: