www.flickr.com

Thursday, January 14, 2010

Jalan Pintas

Ada yang lucu di Malaysia. Apakah di Malaysia, antara rakyat, negara dan hukum, ketiganya pernah berjalinan serentak?

Melihat bagaimana arah polemik sosio-agama cuba ditangani, maka kita seperti tahu apa penyelesaian yang ditawarkan kerajaan. Bagaimana? Mudah saja, hanya dengan meminta/mendorong/memaksa pihak yang terlibat untuk mengugurkan tuntutan mereka.

Suasana ke arah itu akan dibentuk. Ini barangkali tak dilakukan atas nama Kerajaan, tapi menerusi proksi, atau badan yang berkaitan dengan kerajaan. Sangat naif, sebuah Dasar Dalam Negeri yang benar-benar naif.

Persoalannya, apakah memang Malaysia tak pernah belajar menjadi sebuah negara--yang berdaulat dan bermaruah? Sebuah negara berdaulat dan bermaruah seharusnya ada sistem terbuka: bagaimana antara rakyat, negara dan hukum bergerak seimbang, dan kata-kuncinya adalah pada wacana awam.

Tapi, sayangnya, wacana awam tak pernah terlibat dalam pembentukan-hukum di Malaysia. Tak pernah.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

No comments: