www.flickr.com

Friday, January 15, 2010

Suro

Kini, kita sudah benar-benar berada di penghujung Muharram. Tapi, hasrat saya untuk menulis hubungan Bulan Muharram dengan kebudayaan Jawa, belumlah terlaksana.

Maka, kalau ada yang menelah, bahawa mungkin sebab itu saya kembali mencatat di sini, itu ada benarnya. Menerusi blog, saya tak harus terlalu rinci menulis. Saya boleh menulis apa saja yang terlintas, dan secara kebetulannya, dapat menulis di mana saja.

Benar, antaranya kerana tulisan Muharram yang tergantung saya menulis di sini. Tapi, mengapa saya mahu menulis hubungan Muharram dengan Jawa? Itu adalah pertanyaan yang lebih baik. Kerana, di sana ada kebitaraannya, dan ada kebijaksaan-setempatnya.

Dalam kehadhiran Islam di Nusantara, tampaknya kehadhiran-nya di Jawa-lah yang paling kental untuk ditembus. Sebab itu, Wali Songo terpaksa menggunakan elemen budaya untuk menyerapkan Islam dalam suku Jawa.

Akhirnya, lahirlah sinkritisme Islam-Jawa yang trikotomi-nya dihuraikan teliti oleh Clifford Geertz dalam The Religion of Java menerusi tiga pecahan: santri, abangan dan priyayi. Kaedah sambutan atas Bulan Muharram adalah salah satu contoh pengalaman agama suku Jawa ini.

Pada Jawa, Muharram adalah bulan keramat, bulan yang mereka kaitkan langsung dengan sejarah cucunda Nabi di Karbala, bulan kesyahidan. Kerana itu, pada Bulan Suro ini --begitu mereka memanggil--banyak keraian dilakukan. Bukan saja "selamatan," tapi juga "kenduri khas," "wilujengan," dll, yang semua ini mengabungkan kearifan setempat dengan makna Islam yang tiba pada mereka.

Lain dari itu, pada mereka, Bulan Suro juga adalah bulan taubat, yang dianggap mereka sebagai kelanjutan dari mulanya ibadah pada Bulan Ramadhan. Ini jelas terlihat, dari aktiviti khalwat mereka terutamanya dari 1 hingga 10 Muharram. Itulah waktu mereka bersunyi-sunyian dengan Tuhan.

Memang, ada banyak hal lagi yang boleh dikupas. Di Indonesia, pembicaraan mengenai Bulan Suro adalah lazim, tidak asing. Namun, saya lebih terkesan dengan sebuah buku tulisan KH Muhammad Sholikin, "Misteri Bulan Suro." Setakat ini, tampaknya inilah buku yang begitu lengkap dalam memaparkan kaitan Jawa dan cara sambutan mereka pada Bulan Muharram ini.

Dan, kerana belum membaca buku ini lagi, maka kerana saya tak tulis-tulis tentang Bulan Suro menurut perspektif Jawa ini. Maksudnya, tidak tulis secara rinci.

Ya, malas mungkin saja. Tapi, juga kerana terdapat banyak lagi jumlah buku yang harus dibaca. Entah, bila saya akan menyelesaikannya pun saya tak tahu. Mungkin sebahagian besarnya takkan sempat baca-rinci dalam hidup. Tapi, mengapa dibeli? Kerana ada impian untuk dibaca.

Maka, kadang-kala datang pertanyaan, pernahkah ada yang menangis melihat buku yang tak dibaca?
Powered by Telkomsel BlackBerry®

No comments: